Konkurs ekologiczno – przyrodniczy

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie ekologiczno-przyrodniczym zorganizowanym przez Gminę Osiek Jasielski oraz Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. Trzeciego października uczniowie klasy III brali udział w konkursie zespołowym. Przygotowali strój ekologiczny, recytowali wiersz oraz pisali test wiedzy.Uczniowie starszych klas pisali wiersz, następnie test wiedzy.Natalia Mastaj zdobyła I miejsce, Natalia Bal wyróżnienie.


Konkurs fotograficzny „Fauna i flora dorzecza Wisłoki”.

Uczennica z klasy IV Lidia Mastej została nagrodzona w konkursie fotograficznym z zakresu edukacji ekologicznej. Organizatorem konkursu był Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym rzeki Wisłoki i jej dopływów oraz zaprezentowania na fotografiach fauny i flory tego obszaru i ciekawych miejsc przyrodniczych z terenu Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.  


Konkurs muzyczny „Na świateczną nutę”.

19 grudnia odbył się szkolny konkurs muzyczny „Na świąteczną nutę”. Wystąpili uczniowie klas „0”-VI. W kategorii klas „0”- III  miejsce I zdobyła Oliwia Pałka, II miejsce Kamil Mastej, III miejsce Adrian Mastaj, wyróżnienia: Klaudia Mroczka, Karolina Rączka. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zdobyła Oliwia Pieknik, II miejsce Magdalena Brniak, III miejsce Lidia Mastej, wyróżnienia: Daria Bielec, Wiktor Sławniak.


Konkurs plastyczny „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030?”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym z zakresu edukacji globalnej. Celem konkursu było rozbudzenie aktywności artystycznej dzieci, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy w zakresie zagadnień globalnych.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 17 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali: Adrian Jasionowicz, Sebastian Jurkowski, Karol Cichowski i Natalia Mastaj. I miejsce zdobył Sebastian Jurkowski i zakwalifikował się do etapu powiatowego.

Wzorowa łazienka

Wzięliśmy udział w konkursie WZOROWA ŁAZIENKA. Uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały umieszczone na stronie internetowej Programu Wzorowa Łazienka.

Gminny Konkurs Kolęd

10 stycznia w naszej szkole odbył się coroczny Gminny Konkurs Kolęd. Dzieci występowały w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI. W kategorii dzieci klas I-III Oliwia Pałka zdobyła II miejsce. W kategorii klas IV-VI Magdalena Brniak zdobyła drugie miejsce, Oliwia Pieknik wyróżnienie. 


Spartakiada przedszkolna

Dnia 15 listopada w naszej szkole odbyła się gminna spartakiada pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”  dla przedszkolaków. Zgłosiły się dzieci wraz z opiekunami z sześciu przedszkoli z terenu gminy. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyło gminne przedszkole z Osieka Jasielskiego, II miejsce zajęło przedszkole z Samoklęski, a trzecie przedszkole z Mrukowej.

 Spartakiada klas I-III

 W dniu dzisiejszym odbyła się w naszej szkole spartakiada gminna klas I -III. Po zaciętej walce I miejsce zajęła szkoła z Mrukowej, II miejsce szkoła z Załęża, III miejsce szkoła ze Świerchowej.

Spartakiada klas IV-VI

W dniu 17.11.2016 r. odbyła się trzecia z cyklu spartakiada gminna dla klas IV-VI. Szkoły wystawiły po 2 drużyny.Dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny z Samoklęsk, III miejsce I drużyna z Zawadki.