WDN

Najnowsze szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli będą dostępne tutaj. Polecam wszystkim nauczycielom zapoznanie się z nimi.

dyr Irena Baciak

 

Edukacja włączająca – autor  Marta Juszczak- Zduńska

Szansa czy zagrożenia – Weronika Żychowska

Praca z uczniem zdolnym – Weronika Żychowska