Wzięliśmy udział w konkursie WZOROWA ŁAZIENKA. Uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały umieszczone na stronie internetowej Programu Wzorowa Łazienka.