Scenariusz zajęć z klasą „O”

Referat – „Niebieska karta”

Scenariusz zajęć klasa „o”

Iwona Gumienna

 

OŚRODEK TEMATYCZNY :

Urządzenia techniczne ułatwiają nasze życie.

Umiejscowienie tematu w podstawie programowej: Ad 6, p. 1, Ad 14, p. 6, 7 Ad 10 p. 3, Ad 14 , p. 3,6

 

CELE:

– zna urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu,

– zna zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzeń elektrycznych,

– rozumie konieczność wybierania odpowiednich programów telewizyjnych,

– odczytuje zdania wyrazowo-obrazkowe pod obrazkiem

– dobiera pary obrazków, których nazwy się rymują,

 

– próbuje samodzielnie tworzyć pary wyrazów rymowanych,

 

 

Metody:

•             metody podające  opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersz

•             metody problemowe : odkrywanie, doświadczenie

•             metody aktywizujące  wystawa , pokaz

•             metody praktyczne (działanie): ćwiczenia

Pomoce dydaktyczne:

•             „Urządzenia techniczne” –kolorowanki,

•             CD

•             wiersz Ludwika Jerzego Kerna „Pod samą chmurą”

•             kredki ołówkowe kartki papieru

•             Znak:  Uwaga prąd

•             Laptop

 

 

Przebieg zajęć

1.            Urządzenia techniczne . Kolorowanie obrazków związanych z tematem.

Dorysowywanie urządzeniom  elektrycznym brakujących  elementów, np. wtyczka, gałka

w radiu.

2. Słuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna pt. „Pod samą  chmurą „

Pod samą  chmurą

Na masztach stalowych, gór.,

Wysoko,

Pod samą  chmurą

Biegną. elektryczne przewody.

A w tych przewodach prąd płynie.

Z węgla robiony w Koninie

Albo w Rożnowie z wody.

Prąd.

To nasz dobry kolega,

W kontaktach,

W lampach mieszka,.

Nie wiem, czy o tym wiecie.

Nikt go dotąd nie widział. na świecie,

Zupy nie jakby ten prąd był duchem.

A przecie  jest w przewodzie,

i życie ułatwia nam co dzień.

 

Odpowiadanie na pytania:

Do czego potrzebny jest prąd?

Jakie urządzenia zasilane prądem ułatwiają nam życie?

Jakie urządzenia techniczne znajdują się w waszych domach?

Wyjaśnienie, że prąd elektryczny jest pożyteczny, o ile jest właściwie wykorzystany.

Staje się natomiast groźny, jeśli używamy źle zabezpieczonych urządzeń elektrycznych.

Trzeba bardzo ostrożnie zachowywać się przy korzystaniu z wszelkich urządzeń elektrycznych.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z prądem.

• Nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń elektrycznych.

• Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za sznur.

• Nie wylewaj wody na urządzenia elektryczne.

• Nie baw się w pobliżu słupów elektrycznych (nie wchodź na słupy linii elektrycznych,

nie puszczaj latawców w pobliżu linii elektrycznych).

• Nie zbliżaj się do zerwanych przewodów elektrycznych.

• Nie używaj urządzeń elektrycznych podczas kąpieli.

Prezentacja znaku ostrzegającego Uwaga prąd

3. „Urządzenia techniczne” – rozmowa na podstawie obrazka. Zapamiętywanie nazw

urządzeń wykorzystywanych w domu i ułatwiających życie człowiekowi. Wskazywanie

ich na obrazkach umieszczonych na tablicy i określanie, do czego służą,

np. pralka – pierze ubrania, kaloryfer – ogrzewa mieszkanie. Wyszukiwanie i wskazywanie na obrazkach urządzeń, których nazwy nauczycielka wypowiada sylabami, np. ra – dio, od – ku – rzacz, pral – ka.

Prezentacja urządzeń elektrycznych w programie Mocrosoft PowerPoint.

4. Słuchanie piosenki:  Domowe roboty.

 

5. Ewaluacja zajęć, rozdanie żetonów.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL