Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym z zakresu edukacji globalnej. Celem konkursu było rozbudzenie aktywności artystycznej dzieci, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy w zakresie zagadnień globalnych.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL