KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH

Dzień 14. 11. 2014

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego

Czas trwania 30 min

 

Cele ogólne:

– kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi,
– wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy,
– kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera.

 

Cele operacyjne – dziecko:

– na możliwości swojego ciała,
– kształtuje prawidłowo postawę ciała,
– zgodnie współpracuje z partnerem,
– potrafi wykonywać ćwiczenia.

 

Metody i formy:

Metoda Weroniki Sherborne, grupowa, indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

Chusta, CD, piosenka,

 

Przebieg zajęć

Wstęp:

– zaproszenie dzieci na podłogę, Bajka o moim ciele” – wszyscy znajdują się w pozycji siedzącej i nazywają różne części ciała i jednocześnie wykonując konkretny ruch:
* poznajemy swoje rączki,
* rączki witają się z nóżkami, dotykamy swoje stopy,
* paluszki spacerują dalej i spotykają kolanka,
* po kolankach mamy brzuszek, głaszczemy i masujemy,
*idą paluszki dalej i witają się z szyjką, kręcimy szyjką raz w jedna, raz w drugą stronę,
*po szyi poznają paluszki buźkę, dotykają oczka, nos – liczą dziurki w nosie, dotykają brodę,
* paluszki – wędrowniczki głaszczą włosy i spotykają uszy, liczą uszy.
*poprawianie fryzury. 2min

– „Lustro” – dzieci siedzą naprzeciwko siebie: jedno wykonuje dowolne ruchy, gesty, drugie naśladuje jego ruchy.1min
– ,,Koncert – gra na plecach” – jedno dziecko klęczy na podłodze obok leżącego dziecka (dziecko leży na brzuchu na podłodze). Dziecko klęczące gra palcami na plecach dziecka leżącego. Najpierw lekko uderzając opuszkami palców, potem coraz mocniej. Po chwili należy dokonać zmiany ról. 2min

Część właściwa:

– „Przepychanki” – dzieci siedzą na podłodze plecami do siebie i próbują się przepychać.1min

– Zabawa pt. ,,Piłowanie drewna”. – Dzieci siedzą w rozkroku, zwrócone przodem, trzymając się za dłonie. Nogi jednego dziecka znajdują się pod nogami drugiego dziecka. Następnie na przemian kładą się na plecach na podłodze, cały czas trzymając się za ręce. 3min

– „Wywoływanie osób” – wszyscy uczestnicy zajęć, tworząc krąg trzymają chustę;
Wszyscy jednocześnie wachlują chustą, podnosząc ją wysoko, a następnie opuszczając. Kiedy chusta jest wysoko, osoba prowadząca mówi: „Pod chustą przebiegają wszyscy ci, którzy mają siostrę itp. Uczestnicy zabawy dopowiadają, kto jeszcze powinien przebiec pod chustą.5min

– Potwór z Loch Ness” – wszyscy uczestnicy zajęć, stojąc dookoła chusty, trzymają ją pod brodą i kolejno wypowiadają swoje imiona; jedno z dzieci – „Potwór z Loch Ness” wchodzi pod chustę; prowadzący przypomina imiona wszystkich bawiących się. Następnie uczestnicy zamykają oczy, a wtedy „potwór” zaprasza (wciąga) któregoś z nich pod chustę. Wszyscy otwierają oczy i starają się zgadnąć, kto zniknął. 5min

– „Zabawa z numerem” – wszyscy uczestnicy zabawy trzymają chustę za uchwyty; odliczają do dwóch, każdy zapamiętuje swój numer; na sygnał dany przez prowadzącego zajęcia grupa porusza się krokiem dostawnym w lewo. Następnie prowadzący wywołuje numer, np. 2. Osoby będące w zabawie wskazanym numerem puszczają chustę i obiegają krążących, poruszając się w kierunku przeciwnym – starając się jak najszybciej wrócić na swoje miejsce.4min

– zabawa „rekin” – wybrane dziecko jest rekinem, dzieci maszerują dookoła chusty trzymając ją, pod chustą jest rekin, który na hasło: „uwaga rekin” łapie dzieci i zaciąga je pod chustę 4min

– zabawa muzyczno – ruchowa „Mam chusteczkę haftowaną” 3min

– ćwiczenia oddechowe

Podsumowanie

Pochwalenie za udział

 

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

  1. 04. 2015

TEMAT TYGODNIA: „ZWIERZĘTA NA WSI”

TEMAT DNIA: „KOŃ”

 

CELE:

– rozwijanie umiejętności słuchania,

– śpiewanie piosenki,

– odgadywanie zagadek słownych.

– układanie i przyklejanie obrazka w całość,

– wykonanie pracy plastyczno – technicznej

– odpowiadanie na zadane pytania,

– śpiewa piosenkę,

 

Obszar edukacyjny:

Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia. Obszar edukacji muzycznej
i plastycznej.

 

Środki dydaktyczne:

CD, obrazki z konikami, sylwety koni, włóczka, klej, nożyczki, opowiadanie :Bajka o konikach z karuzeli”, szarfy, woreczki, chusta.

Metody i formy:

Pogadanka, zadań stawianych do realizacji, obserwacja i pokaz, objaśnienia
i instrukcje, zagadki, ćwiczenia praktyczne.

Indywidualna, zbiorowa.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Schodzenie się dzieci – zabawy dowolne w kącikach zainteresowań pod kierunkiem N, kolorowanie, układanie puzzli, klocków

Gimnastyka poranna:

Wstęp:

– Zabawy z chustą –  „ bieganie z chustą” – falowanie (przy muzyce) dzieci trzymają chustę za uchwyty, chodząc po obwodzie koła, na przemian podnoszą ją i opuszczają. Nauczyciel wydaję polecenia góra – dół, wolno – szybko, wchodzenie pod chustę N wywołuje np. ten kto ma czerwona bluzeczkę, 4min

Część właściwa:

– marsz po kole, 10 przysiadów, 10 skłonów, 6 pajacyków, podskoki obunóż, na jednej nodze 6 razy, zataczanie rękami kół, 4min

– rozdanie dzieciom woreczków, marsz w miejscu z woreczkiem na głowie, przejście do siadu skrzyżnego, siadu prostego, leżenia przodem (staramy się utrzymać woreczek na głowie), 3min

– wyrzuty woreczka do góry  i jego chwyty z wykonywaniem różnych zadań: klaśnięcie, przysiad, obrót, podskok, 3min

– stanie na jednej nodze, woreczek kładziemy na kolanie nogi wzniesionej, zgiętej ręce wyprostowane w bok zataczają małe kółka, zmiana drugiej nogi, 3min

– tanie obunóż, woreczek leży na stopie, podrzucenie woreczka do góry i chwyt rękoma. Potem zmiana nogi, 2min

– leżenie tyłem – woreczek kładziemy między stopami – unoszenie nóg ok.10 cm nad podłogę i wytrzymanie ok. 5 sek, 4 razy, 2min

– leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, stopy skierowane częścią podeszwową do sufitu, a na nich kładziemy woreczek. Następnie prostowanie i zginanie nóg tak, aby woreczek nie spadł, 3min

– marsz w koło z woreczkiem na stopie, w połowie koła zmiana nogi; siad skrzyżny z woreczkiem na głowie, 3min

– zrobienie przeszkód z woreczków, przeskakiwanie, 2min

Podsumowanie

Ćwiczenia rozluźniające, oddechowe.

 

Sniadanie.

Zaproszenie na dywan:

– zagadki słowne – dzieci odgadują zagadki i stoja koło maskotki, która wskazuje z zagadki,

– śpiewanie piosenki „Na wiejskim podwórku”

– podejście do stolika – układanie obrazka w całość, przyklejanie go i opisywanie jak wygląda,

– zabawa ruchowa – dzieci łączą się w pary jedno dzieco jest konikiem, drugie woźnicą, woźnica trzyma konia za szarfę, po chwili jest zmiana,

– zaproszenie dzieci do stolika – rozdanie sylwetki konia, dzieci mają przykleić papierem kolorowym sylwetę konia i zrobić mu grzywę i ogon z włóczki

– ewaluacja zajęć i rozdanie naklejek.

Zabawy dowolne: tematyczne, gry stolikowe, zabawy w kole ze śpiewem.

 

Zaproszenie na dywan:

Czytanie przez N opowiadania „Bajka o konikach z karuzeli”,

Zadawanie pytań

– zabawa ruchowa

– rozdanie dzieciom obrazków ze zwierzętami, dzieci mówią co to za zwierzę sylabują je i głosują,

– zabawa na spostrzeganie: na dywanie leża obrazki ze zwierzętami, dzieci probuja je zapamiętać, po chwili N prosi dzieci, aby zamknęły oczy, N zabiera obrazek, dzieci otwieraja oczy i mówią jakiego obrazka brakuje w jakim miejscu leżał, które zwierzę lezy na miejscu innego,

– zabawa ruchowa „Wyścigi konne”.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Obiad. Leżakowanie. Spacer lub zabawy na Sali gimnastycznej

 

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL