WDN

Najnowsze szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli będą dostępne tutaj. Polecam wszystkim nauczycielom zapoznanie się z nimi.

dyr Irena Baciak

W jaki sposób kształcić u uczniów relacje porozumiewania się ? – opracowała  Stanisława Opałka

 

Jak skutecznie realizować podstawę programową? – opracowała  Karolina Zoła

 

Edukacja włączająca – opracowała  Marta Juszczak- Zduńska

 

Szansa czy zagrożenia – opracowała Weronika Żychowska

 

Jak pracować z dzieckiem zdolnym – opracowała Weronika Żychowska

 

Praca z uczniem trudnym i nie tylko- o wychowaniu słów kilka – opracowała Anetta Rachfalska

 

Praca z uczniem zdolnym – opracowała Anetta Rachfalska

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL